Rekreácia a príroda

  • Vytlačiť

Roháče - Roháče sú najvyhľadávanejšou časťou Západných Tatier. Názov Roháče pochádza z charakteristického tvaru dominantných vrcholov Ostrého Roháča (2087 m) a Plačlivého (2125 m). Najvyšší vrchol Roháčov je Baníkov (2184 m) v hlavnom horskom hrebeni.

Skorušina - Skorušinské vrchy sa nachádzajú severne od pohoria Západných Tatier. Od Roháčov ich oddeľuje tzv. Podtatranská brázda, ktorú tvoria Blatná dolina a Tichá dolina. Chránená krajinná oblasť Horná Orava - Orava je najsevernejší a na prírodné krásy mimoriadne bohatý región Slovenska. Z dôvodov ochrany prírody bola v roku 1979 vyhlásená

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava. Zaberá územie s rozlohou 58 738 ha. Ochrana prírodných hodnôt je zabezpečená v štyroch zónach A, B, C a D. Na území CHKO Horná Orava je 17 chránených rašelinísk.